tr

İş Yeri Risk Analizi

İş Yeri Risk Analizi

İş Yeri Risk Analizinin Amacı Nedir?

İş yeri risk analizi nedir? İş yerlerinde sağlık ve güvenliği etkileyebilecek unsurların kontrolü için geliştirilmiş yönteme risk analizi denir. Amaç ise, iş yerindeki mevcut riskleri belirlemek ve ortaya çıkabilecek riskleri minimize etmektir.

İş Yeri Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk değerlendirmesinde, riskleri tespit etmek için izlenebilecek birçok yol vardır. İşletmenin yapısı, süreçlerin özellikleri, gerçekleştirilen görevler ve kullanılan teknolojiye göre mevcut birçok yöntemden biri seçilebilir. Bu yönde herhangi bir zorlama bulunmamaktadır.

İş Yeri Risk Analizi
İş Yeri Risk Analizi Şiddet Şeması

Birçok işletme için, 5-adım yaklaşımı hem kolay anlaşılır hem de ihtiyaç duyulan yönlendirmeyi sağlamaktadır.

1-) Tehlikelerin Belirlenmesi
Çalışanlara, üretime ve işletmeye nelerin zarar verebileceğinin belirlenmesi

2-) Tehlikelerin Değerlendirilmesi
Tehlikelerin değerlendirilmesi ile hangileri için ne tür önlemler alınacağının ve hangileri için risk derecelendirilmesi yapılması gerektiğine karar verilmesi

3-) Risklerin Derecelendirilmesi
Risk derecelendirilmesi yapılmasına karar verilen tehlikelerin her biri için ayrı ayrı risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılması ve risk öncelik sıralamasına konulması

4-) Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
Alınmasına karar verilen önlemlerin alınması ve tekrar ortaya çıkmalarını önlem için bir kontrol periyodu belirlemek, maliyet ve zaman gerektiren ve acil olmayan önlemlerin uygulama planları yapılarak uygulamaya konulması

5-) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
İş yerlerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulaması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

İş Yeri Risk Anazili ve Risk Değerlendirmesi İle İlgili Yanlış Yapılanlar

Risk değerlendirmesinin beklenen faydayı sağlaması için uygun ve kaliteli olması gerekir. Risk değerlendirmesi yapan şirketlerin sayısı giderek artmakta iken kalite risk analizi için tartışılan bir kavram olmaya başlamıştır. İşte bu kaliteyi etkileyen ve risk analizi ile ilgili olarak birçok şirketin tekrarladığı sık yapılan yanlışlar şunlardır:

Risk analizi tek defalık bir iş olarak algılanmaktadır. Oysaki risk analizi düzenli şekilde güncellenmesi gereken bir süreçtir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-12)

Riskler, çalışma koşulları toplu halde analiz edilip değerlendirilmemektedir. Bunun sonucu olarak, birbirini desteklemeyen, kopuk önlemler uygulanmakta, bütüncül bir yaklaşım izlenmediği için etkin sonuç alınamamaktadır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-10)

Risk değerlendirmesi iyi şekilde belgelendirilememektedir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-11)

Risk değerlendirmesi yüzeysel yapılmakta, açıkça görülen ve acil müdahale gerektiren risklere odaklanılmaktadır. Kimyasallardan kaynaklananlar gibi uzun dönemli etkiler, psikososyal riskler, ergonomik faktörler göz ardı edilmektedir.

Önlemlerin etkinliği yeterince izlenmemektedir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-10/3)

Firma içinde yetkin biri tarafından gerçekleştirilebilecekken firmayı tanımayan kişilerce ve çalışanların katılımı olmaksızın gerçekleştirilmesi istenen sonucu sağlamamaktadır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-5 Risk Değerlendirme Ekibi Tarafından Yapılmalıdır.)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde-5

(1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendir

Kastamonu Ilgaz Osgb işletmeniz ve çalışanlarınızın güvenliği için iş güvenliği ve sağlığı hizmeti ile birlikte iş yeri risk analizini yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı, Boyabat İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimliği hizmeti almak isteyen işletmelere Kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?