tr

İsg Hizmeti Nedir?

İsg Hizmeti Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği;

Kastamonu Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği, İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulmuştur. Gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlardır.

Ilgaz OSGB bu bağlamda bünyesinde görevlendirdiği İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulurlar.

OSGB hizmeti dışarıdan alındığı takdirde, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır ve tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğunda olacaktır.

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İsgb) Nedir?

İşveren, tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken hallerde İSGB kurar. İSGB kurma ve şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmektedir.

Tam süreli çalışacak en az bir iş güvenliği uzman görevlendirmesi gereken işyerleri

Tehlike sınıfı – Çalışan sayısı

Az tehlikeli          1000 ve üzeri

Tehlikeli               500 ve üzeri

Çok tehlikeli       250 ve üzeri

Tam süreli çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirmesi gereken işyerleri

Tehlike sınıfı / Çalışan sayısı

Az tehlikeli          2000 ve üzeri

Tehlikeli               1000 ve üzeri

Çok tehlikeli       750 ve üzeri

Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde En az 1 tane tam zamanlı hekim çalışırken aynı zamanda tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulmalıdır.

İSG-KATİP NEDİR?

İSG KATİP’in açılımı “iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı”dır. İSG-KATİP GİRİŞ

Bu program, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılır.

ONAYLI DEFTER NEDİR?

Kastamonu Ilgaz Osgb İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaraları ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defterdir.

Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği
Bizim İşimiz; İşveren ve İşci güvenliği ve sağlığını korumak, işgüvenliği hakkında gerekli önlemlerin alınmasında önerilerde bulunmak ve riskleri azaltmaktır.
Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı osgb firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimliği hizmeti almak isteyen işletmelere Kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.
Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?