tr

Ankara Başkent Organize Sanayi Mobil Sağlık

Ankara Başkent Organize Sanayi Mobil Sağlık

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinde İş Riskleri, İşe Giriş Mobil Sağlık Tetkik Hizmetleri ve İş Güvenliği ve Sağlığı

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ankara’nın sanayi altyapısının kalbinde yer alan önemli bir üretim ve ticaret merkezidir. Bu bölgede faaliyet gösteren işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları oldukça yüksektir. İş riskleri, işe giriş mobil sağlık tetkik hizmetleri ve genel iş güvenliği ve sağlığına dair aşağıda detaylı bir inceleme sunulmuştur.

İş Riskleri

Başkent OSB’de faaliyet gösteren işletmelerde karşılaşılan iş riskleri, sektörlere göre çeşitlilik gösterebilir. Genel olarak, sanayi bölgelerinde öne çıkan iş riskleri şunlardır:

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Osb

 1. Fiziksel Riskler:
  • Gürültü: Ağır makineler ve üretim hatları yoğun gürültü oluşturabilir.
  • Titreşim: El aletleri ve makinelerden kaynaklanan titreşimler.
  • Termal Konfor: Aşırı sıcak veya soğuk ortamlar.
 2. Kimyasal Riskler:
  • Zararlı kimyasalların kullanımı.
  • Toz ve duman maruziyeti.
 3. Ergonomik Riskler:
  • Tekrarlayan hareketler ve uygunsuz çalışma pozisyonları.
  • Ağır yük kaldırma ve taşıma işleri.
 4. Psikososyal Riskler:
  • Stres ve iş yükü.
  • Uzun çalışma saatleri ve vardiyalı çalışma düzeni.

İşe Giriş Mobil Sağlık Tetkik Hizmetleri

İşe girişte yapılan sağlık tetkikleri, işçilerin sağlık durumlarının işe uygunluğunu değerlendirmek ve olası sağlık risklerini tespit etmek amacıyla yapılır. Mobil sağlık tetkik hizmetleri ise bu süreci daha hızlı ve yerinde gerçekleştirme imkanı sunar. Başkent OSB’de işe girişte sunulan başlıca mobil sağlık tetkik hizmetleri şunlardır:

 1. Genel Sağlık Taraması:
  • Kan ve idrar tahlilleri.
  • Vücut kitle indeksi (BMI) ölçümleri.
 2. Görme ve İşitme Testleri:
  • İşitme kaybı testi (odyometri).
  • Görme keskinliği testi.
 3. Solunum Fonksiyon Testleri:
  • Spirometri ile akciğer kapasitesinin ölçülmesi.
 4. Radyolojik İncelemeler:
  • Akciğer grafisi.

Bu tetkiklerin düzenli aralıklarla yapılması, işçilerin sağlık durumlarının izlenmesi ve olası sağlık sorunlarının erken tespiti açısından önemlidir. Başkent OSB’de bu hizmetleri sunan önemli firmalardan biri de Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB)‘dir.

İş Güvenliği ve Sağlığı

Başkent OSB’deki işletmeler, iş güvenliği ve sağlığı konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının temel unsurları şunlardır:

 1. Risk Değerlendirmesi:
  • İş yerindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Risklerin minimize edilmesine yönelik önlemlerin alınması.
 2. Eğitim ve Bilgilendirme:
  • İşçilere yönelik düzenli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.
  • İş güvenliği talimatlarının ve prosedürlerinin güncellenmesi.
 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD):
  • Uygun KKD’lerin temini ve kullanımı.
  • KKD’lerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı.
 4. Acil Durum Planları:
  • Yangın, deprem ve diğer acil durumlar için eylem planlarının hazırlanması.
  • Acil durum tatbikatlarının düzenlenmesi.
 5. Sağlık ve Güvenlik Komiteleri:
  • İşçi temsilcileri ve işveren temsilcilerinden oluşan komitelerin kurulması.
  • Düzenli toplantılar ve iş sağlığı ve güvenliği konularının takibi.

Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Hizmetleri

Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB), Başkent OSB‘de faaliyet gösteren işletmelere kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında mobil sağlık tetkik hizmetleri, iş yeri hekimliği, iş yeri risk analizi, kişisel koruyucu donanım temini ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Ilgaz OSGB, uzman kadrosu ve geniş hizmet ağı ile iş yerlerinin sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç

Başkent OSB’de iş sağlığı ve güvenliği, hem işçilerin sağlığını koruma hem de iş verimliliğini artırma açısından büyük önem taşır. İşletmelerin, yasal mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri, işçilerin sağlık taramalarını düzenli olarak yapmaları ve iş güvenliği kültürünü yaygınlaştırmaları gerekmektedir. Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) gibi uzman firmaların desteği ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanabilir.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?