tr

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı nedir?

Meslek hastalığı, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

İşçinin muayene olurken doktorun mutlaka işçiye “ne iş yapıyorsun?” diye sorması önemlidir, bu soru tanı ve tedavinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Meslek Hastalıkları nasıl tanımlanır?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.

Meslek hastalıkları işçinin ilk temasından 1 hafta ile 40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışırken işyerindeki tüm kayıtların düzenli tutulması gerekmektedir.

Meslek hastalıkları, hastalığa neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:

1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları

Ağır metaller, Çözücüler, Gazlar

2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları

Gürültü ve titreşim, Yüksek ve alçak basınçta çalışma, Soğuk ve sıcakta çalışma, Tozlar, Radyasyon

3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları

 Bakteri kaynaklı olanlar, Virüs kaynaklı olanlar, Biyoteknoloji kaynaklı olanlar, Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları

4. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları.

Meslek hastalığına neden olan etmenlerden nasıl korunmalı?

Öncelikle çalışılan işyerinde yapılan işin tehlikeleri ve bu tehlikelerin yaratacağı risklerin işveren tarafında risk değerlendirmesi ile ortaya çıkarılması gerekmektedir, bu işverenin sorumluluğudur.

İşyeri Hekimliği Hizmeti Nereden ve Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği hizmeti Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş Osgb (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)’lerden alınabilir veya işveren kendi bünyesinde işyeri hekimi istihdam ederek bu hizmeti çalışanlarına sağlayabilir. Peki işyeri hekimi ne gibi işlemler yapar.

İşyeri Hekiminin görevi nedir?

İşyerinde çalışma ortam ve risklerin belirlenmesinde işverenin hizmet alacağı Kastamonu Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (Ilgaz Osgb) işe giriş, periyodik muayene ve işe dönüş muayeneleri ile işçinin meslek hastalığına yakalanma risklerini belirlemekte, sigortalıların yaptıkları işe ve işyeri şartlarına göre sağlıklı çalışma ortamı oluşturulmasında ve çalışanların işyerinde ve sonrasında sağlıklı yaşam sürmeleri konusunda hizmet vermektedir.

Sigortalı tüm çalışanların kayıtlarını düzenli tutarak, oluşabilecek meslek hastalıklarında bu kayıtları ilgili kurum ve kuruluşlara sunmaktadır.

İşyerinde yapılacak risk değerlendirilmesi sonucunda işverenin işyerinde teknik ve tıbbi önlemleri alması gerekmektedir, alınacak her türlü önlemleri işveren sigortalılara ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür.

Meslek hastalıklarının önlenmesi için teknik önlemler ile tıbbi kontroller çok önemlidir.

Teknik önlemlere ve tıbbi kontroller aşağıda belirtilen başlıklar altında gerçekleştirilmektedir.

Teknik Önlemler;

İkame, Ayırma, Kapatma, Havalandırma, Islak Çalışma ve  Kişisel koruyu donanımlar kullanmak

Tıbbi Kontroller:

İşe Giriş Muayeneleri, Periyodik Muayeneler, İşe Dönüş Muayeneleri

Sigortalı çalışanın sorumlulukları;

Meslek hastalıklarının oluşmaması için işçinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Kişisel olarak hijyen kurallarına uymak, iş çıkışı duş almak, işyerindeki elbise dolabında iş kıyafetleri ile günlük kıyafetlerini ayrı bölümlere koymak, gerekli olan kişisel koruyucu donanımları usulüne göre ve sürekli kullanmak, periyodik muayenelere ve kontrol muayenelerine zamanında gitmek ve Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği işyeri hekiminin bildirdiği tavsiye ve tedaviye mutlaka uymak, sigortalının kişisel alabileceği önlemlerdendir.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?