tr

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevleri

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevleri

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevleri

OSGB’lerde (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Diğer Sağlık Personeli (DSP) olarak görev yapan personelin bazı görevleri

  1. Temel Sağlık Hizmetleri: DSP’ler, iş yerinde temel sağlık hizmetlerini sağlarlar. Bu, yaralanma veya hastalık durumlarında ilk müdahaleyi içerebilir.
  2. Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık: DSP’ler, işçilere sağlık konularında eğitim verir ve danışmanlık yaparlar. Bu, ergonomi, beslenme, stres yönetimi gibi konuları kapsayabilir.
  3. Sağlık Taramaları ve Testleri: DSP’ler, işyerinde sağlık taramaları ve testleri gerçekleştirirler. Bunlar, sağlık durumunu değerlendirmek için yapılan rutin muayeneleri, kan testlerini, akciğer fonksiyon testlerini vb. içerebilir.
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının Uygulanması: DSP’ler, iş sağlığı ve güvenliği programlarının uygulanmasına katkıda bulunurlar. Bu, işyerindeki riskleri belirlemek, riskleri azaltmak için önlemler almak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmak anlamına gelir.
  5. Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale: DSP’ler, acil durum planlarını hazırlarlar ve gerektiğinde acil durum müdahalelerinde bulunurlar. Bu, yangın, kimyasal sızıntılar veya diğer acil durumlar gibi beklenmedik olaylara müdahale etmeyi içerebilir.
  6. Kayıt Tutma ve Raporlama: DSP’ler, sağlık hizmetleriyle ilgili kayıtları tutar ve raporlama yaparlar. Bu, iş kazaları, hastalıklar, sağlık taramaları sonuçları gibi bilgilerin belgelenmesini içerir.
  7. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetimi: DSP’ler, işyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların seçimi, dağıtımı ve bakımını yönetirler.
  8. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Raporlarının Hazırlanması: DSP’ler, iş yerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili raporların hazırlanmasına yardımcı olurlar. Bu raporlar, iş yerindeki güvenlik düzeyini değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

Bu görevler, DSP’lerin iş sağlığı ve güvenliği konularında iş yerinde aktif bir rol oynamalarını sağlar ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.

Karabük, Sinop, Çankırı Kastamonu İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb),  firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimlik hizmeti almak isteyen işletmelere iş güvenliği, iş sağlığı ve mobil sağlık taraması ve mobil sağlık tetkik hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli (Dsp) hizmeti veren Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?