tr

En yaygın 9 işyeri kazası ve yaralanması

En yaygın 9 işyeri kazası ve yaralanması

En yaygın 9 işyeri kazası ve yaralanması

En yaygın 9 işyeri kazası ve yaralanmasını birlikte inceleyelim. Her yıl işyerlerinde çoğu ciddi sayılabilen kazalar ve yaralanmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle, her işletme sahibinin uygun önlemleri alması çok önemlidir.

Tabiki, aramızdaki en hazırlıklı olanlar bile yine de iş kazalarına kurban gidebilir. İşyerlerinde yaygın olarak görülen dokuz kaza ve yaralanmaları inceleyelim…

İşte iş yerinde en yaygın dokuz kaza ve yaralanma;

1. Kayma, Takılma ve Düşme;

Belirlenmiş olan çalışma ortamınız ne olursa olsun, bir mağaza, bir fabrika isterseniz bir ofiste çalışıyor olun. Çalıştığınız ortamın herhangi bir yerinde kaygan bir yüzey, yükselti ve çıkıntı, yada düşük kota sahip alan ile karşılaşmanız muhtemeldir. Islak zemin kaymaların en büyük sebeplerinden biridir.

Takılmalar, çalışma ortamında özensiz olarak alanların nesneler ile doldurulması, zeminlere rastgele bırakılması sonucu takılma ve düşme ile sonuçlanan ciddi yaralanmalardır. Düşme sonucu yaralanmaların büyü bir kısmı ise yüksekte çalışırken düşme sonucu meydana gelir. Merdiven ve iskele gibi platformlardan düşme sonucu yaralanma bunların başında gelir ve bu düşmeler tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.

2. Kas Gerilmeleri;

İşyerinde düzenli olarak ağır şeyler kaldıran herkesin muhtemelen zaten bildiği gibi, gergin kaslar işle ilgili başka bir yaygın yaralanmadır. Özellikle sırt ve boyun gerilmeleri, çalışırken çok sık devam eder. Bu yaralanmalardan kolaylıkla kaçınılabilir. Uygun kaldırma teknikleri üzerine bazı temel eğitimler almak büyük bir fark yaratabilir.

3. Düşen Nesnelerin Çarpması;

Raflardan, yüksekten ve çalışanın elinden düşen nesneler tarafından yaralanmalar her türlü çalışma ortamında meydana gelebilir. İşyerlerinde meydana gelen kazalarda en çok yaralanmaların görüldüğü düşen nesnelerdir.

Yeterli saklama kafesleri sağlamak ve çalışanlara öğeleri güvenli bir şekilde nasıl saklayacaklarını hatırlatmak, bu riski azaltmada etkilidir.

4. Tekrarlayan Zorlanma Yaralanması;

Tekrar eden eklem incinmesi (RSI), yıllar içinde işyerinde giderek daha yaygın hale gelen başka bir sorundur, ancak şimdi bile bazı işverenler bunu tamamen ciddiye almıyor gibi görünmektedir.

Bu sadece işimizde düzenli olarak klavye kullanan bizler için bir sorun değil, aslında eklemlerin tekrarlayan herhangi bir hareketinden kaynaklanabilir. RSI’nın kümülatif etkisi bazı durumlarda ciddi olabilir, bu nedenle tekrar eden eklem incinmelerine karşı önlem almak önemlidir.

Bu riski ortadan kaldırmak için İşverenler, çalışanları uygun molalar vermeye teşvik ederek ve hatırlatarak RSI’nın önlenmesine yardımcı olabilir.

5. Çökmeler ve Çarpışmalar;

Çarpma veya darbe yaralanmalarıyla sonuçlanan kazalar da iş yerinde oldukça sık görülür. Arabalar, kamyonlar ve hatta forkliftler gibi daha küçük araçlarla meydana gelen kazalar ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Bu nedenle, emniyet kemerlerinin ve diğer güvenlik önlemlerinin hem yerinde hem de gerektiğinde kullanımda olduğundan emin olmak çalışanın önemsemesi ve gerekli tedbiri almasından sorumlu olduğu kadar bunu denetlemek ve takip etmek işverenlerinde sorumluluğundadır.

6. Kesikler ve Yırtıklar;

Her türlü ofis aleti büyük ve küçük yaralanmalara sebep olabilir. Bu tür yaralanmaların yaygın nedenleri arasında yetersiz eğitim, yetersiz güvenlik prosedürleri ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanmamalarıdır.

İşverenler, yeterli güvenlik ekipmanı sağlayarak ve doğru prosedürleri (eğitim dahil) uygulayarak bu tür kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda Kastamonu Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm işveren ve çalışanlarına bu eğitimleri sağlamakta ve doğru çalışma ortamının oluşmasına yardımcı olmaktadır.

7. Zehirli Dumanları Solumak;

Bazı iş kolları çalışma ortamlarını ve üretimlerini kimyasallar ile yapmaktadır. Çalışanlar her gün bu kimyasallara maruz kalmaktadır. Yaptığı iş ve çalıştığı ortama göre Kişisel Koruyu Donanım kullanmayan çalışanların cilt veya göz reaksiyonları ve ayrıca potansiyel olarak daha ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalara ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır.

Koruyucu gözlük gibi koruyucu ekipman bu durumlarda vazgeçilmezdir, bu nedenle işverenler, işçilere tehlikeli maruziyetten kaçınmak için ihtiyaç duydukları teçhizatı sağladığından emin olmalıdır.

Her iş kolu için doğru Kişisel Koruyu Donanımların seçiminde ve kullanılmasında hem işverenleri hem de çalışanları bilgilendiren Kastamonu Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, bu risklerin en aza azaltılması ve ortadan kaldırılması için danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

8. Yüksek Sese Maruz Kalma;

Endüstriyel sağırlığın geçmişte kaldığını ve tüm o eski ağır endüstrilerle birlikte ortadan kalktığını düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değil – özellikle de birçok endüstriyel işçi işteyken yüksek seslere maruz kalmaya devam ettiği için, Endüstriyel sağırlık, ileride büyük tazminat ödemelerine de neden olabilir, bu nedenle, bu özel sorunu ortadan kaldırmak işverenlerin çıkarınadır. Kulak koruması gibi güvenlik önlemleri bunu önlemek için çok şey yapabilir.

9. İşyerinde Kavgalar;

İşyeri ve çalışma ortamı stresi, günlük ve sosyal stresler olmak üzere bir çok neden ile veya çalışma arkadaşı ile arasında oluşabilecek fikir ayrılıklarını fiziksel çatışmaya dönüştürebilirler.

İş yerindeki kavgalar şaşırtıcı olmayan bir şekilde kötü yaralanmalara neden olabilir. İşverenlerin çalışanlar üzerindeki stres ve psikolojik etkiyi görmeleri ve Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği danışman ve uzmanlarından eğitim desteği sağlamaları, bu tür çalışma ortamını olumsuz etkileyecek şartları ortadan kaldırmaya ve daha olumlu bir çalışma ortamı sağlanmasına destek olacaktır.

İnsanların iş yerinde kendilerini yaralama yollarında bir eksiklik olmasa da, daha önce belirttiğimiz gibi, çalışanlarının önlenebilir herhangi bir zarar görmesini engellemek için işverenlerin yapabileceği çeşitli şeyler vardır.

İyi eğitim, anlaşılır işaretler ve gerekli güvenlik ekipmanlarına erişim büyük bir yardımcı olabilir. Düzenli risk değerlendirmeleri de çok iyi bir fikirdir.

Her zaman tamamen dalgınlık için yasa çıkaramazsınız, ancak en azından birçok gereksiz aksilikten kaçınabilirsiniz.

Bu bağlamda işveren ve çalışanlara tüm eğitim ve danışmanlık destekleri Kastamonu Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği – Ilgaz Osgb, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Periyodik Bakım, Mobil Sağlık Hizmeti, İlk Yardım eğitimi ve ihtiyacınız olan diğer destekler ile Kastamonu, Karabük, Sinop Çankırı, Çorum başta olmak tüm işyerlerine bu hizmeti sağlamaktadır.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?