tr

Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Kazı İşlerinde Risk ve İş Güvenliği;

Kazı, inşaat ve yapının oluşturulmasında temel yapıyı oluşturmaktadır. Kazı yapılmadan tamamlanacak inşaat işi neredeyse yok denecek kadar azdır. İnşaat ve yapı alanları iş kazasının en fazla olduğu ve bu kazaların büyük bölümünün ölümle sonuçlandığı faaliyetlerden biridir.

Çeşitli amaçlarla toprağın bulunduğu yerden kaldırılarak başka bir yere elle veya makine ile kaldırılması veya taşınması sonucunda oluşan çukur, oyuk veya boşluklara kazı denir.

Bu kazı türleri, Yeraltı kazıları, hidroelektrik santral kazıları, yol kazıları, serbest kazılar, sıyırma kazıları, temizlik kazıları, tünel kazıları olarak sıralanabilir.

hendek kazıları - ılgaz osgb

yapı işlerinde hendek kazıları

Hendek Kazıları, her türlü zeminde yapılan ve boyu, eninden uzun olan kazı türüdür.
Bunlar,
Genişliği 0,60 metreden az olan Dar Hendek Kazısı,
Derinliği 1,25 metreden az olan Sığ Hendek Kazısı,
Derinliği 4,50 metreden fazla olan Derin Hendek Kazılarıdır.

6331 Sayılı Kanun kapsamında Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (Ilgaz Osgb), tüm Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş kollarına İş Güvenliği ve İş Sağlığı hizmeti ile mobil sağlık işe giriş tetkik ve raporlarını sağlayarak güvenli çalışma yapılmasını, yaşanacak risklere karşı işveren ve işçinin önlemlerini almasını sağlayarak kaza ve ölümle sonuçlanacak riskler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kazı İşlerinde Tehlike ve Riskler Nelerdir?

İşin niteliği ve ortam şartları nedeniyle kazı çalışmaları birçok tehlike ve risk barındırmaktadır.

Bu riskler göçük, çalışanların kazı alanına düşmesi veya üzerlerine yük ve ekipman düşmesi, toprak altındaki kablolar ve kesici nesneler, su birikmesi, dar alanlar, kazı araçları, oksijen yetersizliği ve yanıcı veya patlayıcı gazlar olarak sıralanabilir.

Göçük oluşmasının nedenleri;

Yapılan kazı alanının kenarındaki toprağın belirli sebeplerden dolayı çözülüp gevşemesi sonucu aniden kayması ve düşmesine Göçük denir.

Göçük oluşmasında zemin sağlamlığının,  zemin mukavemetinin, yer çekimi faktörleri ve çevresel faktörlerin doğrudan etkilediği görülmektedir.

Kazı çalışmaları sırasında toprağın kayması, devrilme, parça düşmesi gibi oluşumlar göçükleri tetikleyen faktörlerdendir.

Hem çalışma ortamı hem de çevresel etkilerle doğrudan ilgili olan bu faktörler, kazı güvenliğini olumsuz şekilde etkileyerek göçüğün oluşmasına neden olmaktadırlar.

Göçüklere sebep olan ya da oluşumunu hızlandıran bu faktörler şu şekilde sıralanabilir;

Zemin türü (nitelikleri), Toprak nem miktarı, Titreşimler, Hafriyat yığını ve iş makineleri gibi ağır yükler, kazı alanının yakınında bulunan binalar, daha önceden yapılmış kazılar, hava ve çevre koşulları ile kazının açık kaldığı süre miktarı göçüklere sebep olabilir.

Göçük oluşmaması için Alınması Gereken Önlemler;

Göçük riskini önlemek için zemin türü, toprak nem oranı, kazının süresi, hava koşulları gibi faktörlerin değerlendirilerek alınacak önlemlere karar verilmesi gerekir.

Şev ve Kademe Oluşturulması;

Yapılacak kızı çalışmasında kanal yerine eğimli (şev) yapılması göçüğü önleyebilir. Kademeli şekilde yapılan kazı göçüğü önleyenleyecektir.

İksa Yapılması;

İksa, kazı kenarlarını desteklemek ve dolayısıyla toprak kaymasını önlemek amacıyla kullanılan sisteme verilen isimdir. Şev sisteminin kullanılabilir olmadığı alanlarda uygulanır. Kullanılacak malzemenin niteliğine göre farklı tiplerde iksalar yapılabilir.

İksa yönteminin kullanılmasında, bu sisteme ait malzeme ve ekipmanlarının üretici talimatları dikkate alınması çok önemlidir.
Kazı yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
iksa yapımı ve çeşitleri - kastamonu iş güvenliği.- Derin kazılarda kullanılan, fore kazık ve ankrajlı iksa sistemleri,
.- Mini kazık ve ankrajlı iksa sistemleri,
.- Çok derin olmayan iksa sistemleri,
.- Betonarme ve perde Ankrajlı iksa sistemleri,
.- Zemin çivili iksa sistemi,
.- Kazı derinliğinin fazla ve yeraltı suyunun etkili olduğu alanlarda kullanılan diyafram duvar ankrajlı iksa sistemleridir.
İşyeri Nace Koduna göre Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıflarda yer alan işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alması yasal zorunluluktur.

Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların yaralanma veya ölümleri ile sonuçlanabilecek kaza risklerini tespit ederek raporlar halinde işverene sunar.

Kastamonu Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Karabük Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sinop Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çankırı Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Boyabat Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimlik hizmeti alması zorunlu olan işletmelere  ayrıca Kişisel koruyucu donanımlar, işyeri ris analizi, acil durum planı, patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren sektörünün lideri Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?