tr

Kişisel Koruyucu Donanımları Nasıl Seçilmeli?

Kişisel Koruyucu Donanımları Nasıl Seçilmeli?

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) etkin kullanımı için öncelikle yapılması gereken, gerçek ihtiyaçların belirlenmesidir. İhtiyaca uygun kişisel koruyucuların seçimi, malzemeleri kullanacak kişilerin onayının alınması ve kullanımı konusunda eğitim verilmesi gibi sıralı işlem gerektiren bir konudur.

Kişisel Koruyucuların seçilmesi ve satın alınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler;

Kişisel koruyucu donanımların seçilmesinde ve satın alınmasında etkili olan en önemli unsurlardan biri, standartlara uygun olup olmadığının bilinmesidir.

Standartlarla ilgili çalışmalar, “EUROPEAN NORM – EN” adı altında ürünlerin taşıdıkları özelliklere göre nasıl üretilmeleri ve nasıl test edilmelerini açıklayan belgeler olarak yayımlanmaktadır; ana amaç ise kaliteli, hatasız mal üretimini sağlamaktır.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından 89/686/EEC ve 93/68 EEC Direktifleri çerçevesinde kabul edilen standartlar, dilimize çevrilerek ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hayata geçirilmektedir. TS–EN olarak yayımlanan standartlar, özellikle çalışanların sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Kişisel Koruyucu Dananımlarda TSEN Kodları nelerdir?

Kişisel Koruyucu Donanımlarda TSEN kodları ve CE uygulamasına yönelik yönetmelikler yayımlanmıştır.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), üç gurup içinde incelenmektedir. Bu kategorilerde KKD’lerin hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşımaktadır. Çünkü KKD’ler, koruma sağladığı riskin özelliğine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

Kişisel Koruyucu Donanım KKD Kategorileri;

Kategori 0: Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamına girmeyen KKD’lerdir.

Kategori 1 (Minör Riskler): Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki KKD’lerdir.

Kategori 2 (Orta Riskler): Kategori 1 ve kategori 3’ün dışında kalan tüm KKD’ler, kategori 2 olarak sınıflandırılır; özellikle yaralanmalarda onaylanmış kurumların bunları sertifikalandırmasına ihtiyaç duyulur.

Kategori 3: Ani olarak ortaya çıkan tehlikeler karşısında kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşüncesinden hareketle, tasarımcı tarafından üretilen, hayati tehlike oluşturan, sağlığa ciddi şekilde, geriye dönüşü olmayan derecede zarar veren risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

Geri dönüşü olmayan (toksik ya da yüksek yoğunluklu kimyasal içeren) riskler sertifikalandırılmalı ve bu sertifikalarda onaylanmış kurumun kimlik numarası yer almalıdır.

Kategori 3 içinde sayılan kişisel koruyucular, çalışanları ortam riskleri ve tehlikelerine, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak üzere çalışanlara işveren tarafından verilmesi zorunlu olan malzemelerdir.

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimleri Nasıl Olmalı;

Kişisel koruyucu Donanımların seçimi yanlış yapılır ve amaca uygun olarak kullanılmazlarsa koruyucu özelliklerinin bir anlamı yoktur. Kişisel Koruyucu Donanım kullanıldığı halde iş kazaları sonucunda, yine de yaralanmaların olduğu görülmektedir. Kişisel koruyuculara rağmen yaralanmaların olması, koruyucu donanımın koruma kapasitesi aşılmış yada yanlış malzeme seçimi yapılmış veya kullanıcı tarafından koruyucu ekipman hatalı kullanılmış olabilir. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok etmemekle birlikte tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler ve en aza indirir. KKD’ler zarar verici etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır.

Yanlış seçilerek kullanılan Kişisel koruyucu donanımlar meslek hastalıklarına ve ekonomik kayıplara neden olabilir.

Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı osgb firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimliği hizmeti almak isteyen işletmelere Kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?