tr

Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar

Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar

Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar

İnsan gözü çalışma ortamında bulunan toz, gaz, ışıma gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı kolayca etkilenebilen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple söz konusu etkilere karşı kullanılacak olan Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) hayati önemi bulunmaktadır. Eğer uygun göz ve yüz koruyucu kullanılmazsa görme yetisinde azalma ve hatta tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

Kişisel Koruyucu Donanımların işyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-3’ ünde göz korumasının gerekli olabileceği işler şu şekilde sıralanmaktadır.

Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri
Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri
Taş yontma ve şekillendirme işleri
Cıvatalama işleri
Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri
Presle sıcak demir işleme
Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri
Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler
Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler
Sıvı spreylerle çalışma
Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma
Radyan ısı ile çalışma
Lazerle çalışma
Biyolojik ajanlarla çalışılan işler

Göz Koruyucu Çeşitleri

Göz koruyucular, çalışma ortamında bulunan ve verdiği zararlar bakımından farklılık gösteren maddelere göre çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu maddeler ve etkileri aşağıda sıralanmıştır.

Darbe (Sıçrama, çarpma vb.)
Optik radyasyon ( Kaynak ışıması, güneş, lazer radyasyon vb.)
Toz ve gaz (Kömür tozu, kaynak dumanı, zararlı kimyasallar vb.)
Sıçramalar (Sıvı maddelerin taşınması, boşaltılması, işlenmesi vb.)
Ergimiş metaller ve sıcak yüzeyler (Döküm gibi metalle yapılan işlemlerde vb.)
Elektrik arkı (Elektrik yükü altında yapılan çalışmalarda vb.)
Bu tip darbe ve etkilere karşı temel olarak dört çeşit göz ve yüz koruyucu bulunmaktadır.
1. Genel Kullanım Gözlükleri
2. Tam Koruma Gözlükleri
3. Kaynak İşleri için Gözlükler
4. Vizörler

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin üçüncü maddesinde ise göz koruyucu çeşitleri: gözlükler; kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük); X ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultraviyole, kızılötesi, görünür radyasyon gözlükleri; yüz siperleri; ark kaynağı maskeleri ve baretleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu koruyucular; okülerle, filtrelerle (kaynak, UV, kızılötesi, güneş ışığı, lazer radyasyon filtreleri gibi) ve solunum koruyucularla beraber kullanılabilir.

Göz koruyucular (lazer göz koruyucuları, genel kullanıma yönelik güneş gözlükleri hariç) TS5560 EN 166 standardında belirtilen temel performans gerekliliklerini karşılamalıdır. Kullanıcıların göz sağlığı açısından göz koruyucuların diyoptrisi sıfır olmalıdır.(Numaralı olmamalıdır.)

Genel Kullanım Gözlükleri

Çalışma esnasında göze gelebilecek darbeleri önleyen koruyucu özellikteki göz koruyuculardır. Genellikle polikarbonat veya plexiglass malzeme kullanılarak üretilirler. UV ışınlarını filtreleyebilen çeşitleri bulunmaktadır.

Tam Koruma Gözlükleri

Göz ve gözün etrafını korumak için kullanılan göz koruyucudur. Genellikle polikarbonat veya plexiglass malzeme kullanılarak üretilirler.

Kaynak İşleri için Gözlükler

Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan yoğun ışımanın göze zarar vermesini engellemek için kullanılan göz koruyuculardır. Gaz kaynağı, pirinç kaynağı, oksi-asetilen kesim gibi işlemlerde kullanılır.

Vizörler

Göz alanını veya hem göz alanını hem de yüzün tümünü veya bazı kısımlarını çevreleyen göz koruyuculardır. Düşük enerjili darbeler için kullanılabilir. Polikarbonat, asetat gibi malzemelerden imal edilebilir. Bazı özel üretim vizörler metal sektöründe öğütme, gaz veya plazma kesim işlemlerinde kullanılabilir.

Mekanik dayanımı ve bazı özellikleri gösteren semboller

Sembol Mekanik dayanım özelliği
Sembolsüz En az sağlamlık
S Artırılmış sağlamlık
F Düşük enerjili darbe
B Orta enerjili darbe
A Yüksek enerjili darbe
K Küçük parçacıkların oluşturduğu yüzey hasarına direnç
N Okülerlerin buğulanma direnci
O İmalâtçı okülerin orijinal veya değiştirilmiş olduğunu tanımlamak amacıyla O (orijinal) veya ∇ (değiştirilmiş) sembollerini kullanabilir.
T Uç sıcaklıkta yüksek hızdaki parçacıklara direnç (FT, BT veya AT harflerinin takip ettiği darbe sembollerden biriyle işaretlenmelidir.)
H Küçük kafaya uyacak şekilde tasarlanmış çerçeveler
Not – – S ve F sembolü, her tipteki göz koruyucularına uygulanabilir.
– B sembolü, sadece koruma gözlükleri ve yüz siperlerine uygulanabilir.
– A sembolü, sadece yüz siperlerine uygulanabilir.

Kastamonu İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb), Karabük İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb), Sinop İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb), Çankırı İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb), Boyabat İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Osgb) firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimliği hizmeti almak isteyen işletmelere Kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile hizmet veren sektörünün liderlerinden Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?