tr

Maden Ocağı İş Yeri Risk Analizi

Maden Ocağı İş Yeri Risk Analizi

Kastamonu, Karabük, Çankırı, Sinop, Boyabat, Ilgaz OSGB

Maden Ocağı İş Yeri Risk Analizi

1. Tanımlama

1.1 İş Yeri Bilgileri

 • İş Yeri Adı: [Maden Ocağı İsmi]
 • Bölge: [Kastamonu, Karabük, Çankırı, Sinop, Boyabat]
 • Sorumlu Şirket: [Şirket Adı]
 • İş Yeri Büyüklüğü: [Alan, Kapasite]

1.2 Analizi Yapan

 • Adı ve Soyadı: [Analiz Yapan Kişi]
 • Pozisyonu: [Analiz Yapan Kişinin Pozisyonu]
 • Tarih: [Analiz Tarihi]

1.3 İlgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Uzmanları

 • Adı ve Soyadı: [OSGB Uzmanı 1]
 • Adı ve Soyadı: [OSGB Uzmanı 2]
 • Pozisyonları: [Uzmanlık Alanları]

2. Tehlikelerin Belirlenmesi

2.1 Fiziksel Tehlikeler

 • Maden Kazaları
 • Göçük Tehlikesi
 • Patlayıcı Madde Kullanımı

2.2 Kimyasal Tehlikeler

 • Zehirli Gazlar
 • Patlayıcı Kimyasallar

2.3 Biyolojik Tehlikeler

 • Toz ve Partikül Tehlikeleri

2.4 Ergonomik Tehlikeler

 • Ağır Kaldırma İşleri
 • Tekrarlayan Hareketler

2.5 Psikososyal Tehlikeler

 • İzolasyon ve Stres
 • Çalışma Süreleri

3. Risk Değerlendirmesi

3.1 Risk Matrisi Kullanımı

 • Olasılık ve Etki Değerlendirmesi
 • Yüksek, Orta ve Düşük Risk Seviyeleri

3.2 Önceliklendirme

 • Yüksek Riskli Alanların Belirlenmesi
 • Acil Durumlar İçin Öncelikli Tehlikeler

4. Kontrol Tedbirleri

4.1 Teknolojik Tedbirler

 • İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Otomatik Güvenlik Sistemleri

4.2 İş Organizasyonu

 • Eğitim ve Bilinçlendirme Programları
 • Acil Durum Planları

4.3 Kişisel Koruyucu Donanım

 • Solunum Cihazları
 • İş Eldivenleri ve Kıyafetleri

4.4 Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Uzmanlarının Katkıları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programları
 • İş Yeri Denetimleri ve Raporlamaları

5. Acil Durum Planları

5.1 Yangın Durumları

 • Yangın Söndürme Ekipmanları
 • Tahliye Yolları

5.2 Kazalar ve Göçükler

 • Acil Durum İletişim Prosedürleri
 • İlk Yardım Ekipmanları

6. İzleme ve İyileştirme

6.1 Risk Analizi Güncelleme

 • Yılda Bir Kez Güncelleme
 • Olay Sonrası Analizler

6.2 İyileştirme Önerileri

 • İyileştirme Tedbirlerinin Takibi
 • Çalışan Geri Bildirimleri

Kastamonu, Karabük, Çankırı, Sinop ve Boyabat bölgelerindeki maden ocakları için genel risk analazi sunulmuştur. Ancak, gerçek bir risk analizi yapabilmek için yerel koşullar, iş yeri özellikleri ve maden türü dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bu örneği iş yerinizin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde düzenlenmesi için Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği (Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Boyabat OSGB) uzmanlarından yardım alabilir ve çalışan ve iş yerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Kastamonu Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Karabük Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sinop Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çankırı Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Boyabat Osgb İş Sağlığı ve İş Güvenliği firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimlik hizmeti alması zorunlu olan işletmelere  ayrıca Kişisel koruyucu donanımlar, işyeri ris analizi, acil durum planı, patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren sektörünün lideri Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?