tr

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri Hekimliği Nedir?

İş Yeri Hekimliği Nedir?

İş Yeri Hekimi, iş yerinde çeşitli alanlarda çalışan kişilerin sağlık durumlarını periyodik olarak kontrol eden, önemli ve yaygın rahatsızlıklarla, mesleki hastalıklar açısından koruyucu hekimlik uygulamalarında bulunan, iş ortamının daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmakla görevli sağlık profesyonellerine verilen ünvandır.

Koruyucu hekimlik görevinde de bulunan Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği İş Yeri Hekimleri, iş yerinde ve iş ile ilgili ortamlarda tanı ve tedavi hizmetini de yerine getiren sağlık çalışanlarıdır.

Çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık sorunları görülmesi halinde tedavi hizmetlerinden yararlandırılması yasalarla korunmuş bir ödev ve sorumluluktur.

Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri genel olarak işveren, işçi ve Ilgaz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ortak çalışmalarıyla yerine getirilir.

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?

İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yasalarla sınırları belirlenmiş belirli görev, sorumluluk ve yetki alanına sahiptir.

Ilgaz Osgb İşyeri hekimlerinin işveren ve işçilerle birlikte yürüttüğü uygulamalar arasında;

İş Yeri Hekimlerinin görevleri;

Çalışanların işe giriş başvurusu sırasında başvurdukları işe sağlık durumları, kişisel özellikleri gibi parametreler bakımından uygun olup olmadıklarını denetlemek bu amaçla işe giriş muayenelerini yapmak,

Risk değerlendirmesi, yıllık planlama, yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında yer alarak bu alanda yapılan çalışmalarda yer almak,

Mezotelyoma, Asbestozis, Silikozis, Pnömokonyoz, gibi meslek hastalıkları ya da iş kazası gibi çeşitli nedenlerle işten belirli bir süre uzak kalmış çalışanların işe dönüş muayenelerini yaparak işe uygunluklarını denetlemek, çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerini yapmak,

Tespit edilen sağlık sorunlarının tanı ve tedavi hizmetleriyle birlikte yeri geldiğinde uygun sağlık hizmet sunucularına sevklerini yapmak,

İşyerinde çalışan kişiler arasında yaşlı, genç, çocuk, gebe, engelli gibi özel takip gerektiren özelliklere sahip çalışanları tespit etmek ve takiplerini yapmak

Acil müdahale gerektiren iş kazası gibi hallerde ilk müdahaleyi yaparak ileri tanı ve tedavi hizmetlerinin uygulanması için süreci yöneterek, gerekli sağlık hizmet sunucularına sevkini gerçekleştirmek,

Çalışanlara ve işverene iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık ve güvenlikle ilgili konularda eğitim vermek, eğitim programlarını hazırlamak,

İş kazası, meslek hastalığı veya işle ilgili sağlık sorunlarının gelişmesi açısından risk oluşturan alan, ekipman veya faktörlerin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesine yönelik alınacak tedbirleri tespit ederek işveren tarafından alınmasını sağlamak ve denetimini yapmak,

İş yerinin temizlik ve hijyeninin maksimum düzeyde tutulmasına yönelik denetimleri yaparak, çalışanlara ve işverene hijyen yönünde eğitim ve tavsiyeler vermek, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek,

İş yeri hekimleri, görevli oldukları iş yerinin meşgul olduğu esas işin tehlike düzeyine göre farklı sorumluluk düzeylerine ve çalışma saatlerine bağlı olarak görevlerini yerine getirir.

İş Yerlerinin Sınıflandırılması;

İş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç farklı tehlike düzeyine göre sınıflandırılır.

Az tehlikeli iş yerlerinde her 2000 çalışan için, tehlikeli iş yerlerinde her 1000 çalışan için, çok tehlikeli iş yerlerinde ise her 750 çalışan için bir iş yeri hekiminin çalışması zorunluluğu bulunmaktadır.

Her çalışan için en az ayda bir kez iş yeri hekimleri zaman ayırmalıdır. Bu süre az tehlikeli iş yerlerinde 5 dakika, tehlikeli işyerlerinde 10 dakika, çok tehlikeli işyerlerinde ise 15 dakika olarak uygulanır.

Bu gibi, yasalar tarafından belirtilen kurallara göre iş yeri hekimleri iş yerleriyle yaptıkları iş sözleşmeleri kapsamında hizmet alımı çerçevesinde çalışabileceği gibi, iş yerinde kalıcı çalışan olarak da iş sağlığı ve güvenliği biriminde çalışabilir.

Yine iş yeri hekimleri ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) olarak bilinen iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kurumlarda çalışabilir ve bu sayede birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde bulunabilir.

Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı osgb firmalarından iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık ve iş yeri hekimliği hizmeti almak isteyen işletmelere Kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği, iş sağlığı, mobil sağlık hizmetini profesyonel İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimleri ile veren Ilgaz Osgb (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinden yardım alabilir, işletmeniz ve çalışanlarınızı kaza ve risklere karşı koruyabilirsiniz.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?