tr

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri

Tekstil alanında faaliyet gösteren firmalar için hammadde, ana ve yan ürünler ile yardımcı hizmet gruplarının tamamı için birçok İş Sağlığı ve Güvenliği riskini yönetmek gerekir.

Çalışan sağlığı ve ürün güvenliği ile işyerlerinde tesis, ekipman, makine kaynaklı sağlık sorunları ve kazaları için İSG (Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği) Risk Yönetimini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

1.- Sağlık riskleri, yangın riski ve çevre boyutları açısından Ürünler ve Kimyasallar
2.- Artan üretim ve rekabetçi koşullar açısından otomasyona yönelik tararım, insan faktörleri ve yönetimsel riskler ile kalite yönetimi
3.- Çalışanların yaptıkları iş kollarına yönelik Mesleki Sağlık Sorunları
4.- Mesleki Yeterlilik Belgesi için Eğitim Kaynaklarında Kısıtlamalar
5.- Acil Durum Yönetimi

Çalışanların Mesleki Sağlık Sorunları ve İşyeri Hijyeni Kavramı;

Çalışanların hijyen yönünden korunabilmesi için, Boyar Maddeler, Kurutucu ve Şartlandırıcı Kimyasallar, Çözücüler, İncelticiler, Yapıştırıcılar, Aklandırıcılar, Reçineler, Pigmentler, Ürün Tozları ve imalat alanlarındaki diğer çalışma ortamları, işyerindeki sıcak ve nem etkisi, ışımalar, temiz hava yetersizlikleri dikkate alınmalıdır.

Sistemli İş Hijyeni risk değerlendirmelerinin Ilgaz Osgb uzman kadrosu ile planlanan çalışma ortamı gözetimi (ölçümler, analizler ve sağlık gözetimi gibi) ve çalışanların şikayetlerinin ilgili kurullarda, komisyonlarda ve birimlerde ciddi olarak değerlendirilmesinin yapılması işveren ve çalışanların ortak yararına olacaktır.

Tekstil Kimyasalları ve Ürünleri Kaynaklı Acil Durumların Yönetimi;

Sentetik maddeler, doğal katıklar, işlenmiş ve tehlikeli bileşenleri olan sarf maddeler, yakıtlar, yağlar ve diğerleri başlı başına önemli riskler oluşturmaktadır.

Yanıcı, Kolay Alevlenici  ve Çevreye Zararlı kimyasal ve yan ürünlere ait riskler Ilgaz Osgb Uzmanları tarafından rapor haline getirilerek önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.

Tekstil hammaddelerinin ve birçok kimyasal maddenin hem işyerinde hem de komşu tesis ve kamusal alanlarda büyük çevresel riskler oluşturmaktadır. Bu kimyasallar arasında kanserojen çözücüler, formaldehit, metanol, hidrokarbonlar, hidrojen sülfür, metalik bileşenler ilk akla gelenlerdir.

Fabrika yangınlarının oldukça fazla olduğu ülkemizde bu yangınların önemli miktardaki bölümünü kimyasal iş kolları ile birlikte Tekstil sektörü oluşturmaktadır. Acil Durum Planları ve Yönetimi bakımından Tekstil İş Kolu’nun çok ciddi seviyede İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı ve Danışmanlık hizmetine ihtiyacı bulunmaktadır.

Kastamonu Ilgaz Osgb, Ilgaz İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık firması olarak, risklerinizi minimize etmek, çalışanların güvenliği ve sağlığı için İş Yeri Hekimliği, İş Güvenliği ve Mobil Sağlık Hizmetini Kastamonu, Karabük, Çorum, Sinop gibi illerde faaliyet gösteren, Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıflarda yer alan tüm sektörlere sunmaktadır.

Whatsapp
Ilgaz Osgb
Ilgaz Osgb
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?